Partneři: T-Mobile | JOYCE | PSISCO

Sídlo společnosti


SIDIT spol. s r.o.
Mexická 71/18
712 00 Ostrava-Muglinov
tel: 599503501
email: sidit@sidit.cz

IČO: 25867121
DIČ: CZ25867121

 

jednatel Ing. Josef Sívek
jednatel, technický ředitel
M: 777348484
T:  599503503
e: josef.sivek@sidit.cz


jednatel Ing. Pavel Budiš
jednatel, obchodní ředitel
M: 777888807
T:  599503502
e: pavel.budis@sidit.cz


administrativa Lenka Gřesíková
administrativa
T:  599503506
e: lenka.gresikova@sidit.cz


odkaz na mapu
Společnost SIDIT NET s.r.o. pro své zaměstnance připravila vzdělávací projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004332 a názvem Vzdělávání zaměstnanců SIDIT NET s.r.o, který se realizoval v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018. Cílem projektu bylo proškolení 9 osob – zaměstnanců společnosti, kdy se většinou jednalo o operátory callcentra. Během celého období byli tito zaměstnanci proškoleni v kurzech spadajících do měkkých a manažerských dovedností. Jednalo se především o kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a komunikaci se zákazníkem, zvýšení praktických dovedností pracovníků a růst nových manažerských dovedností. Mezi kurzy, které se realizovaly, patřil například Time management, Komunikační dovednosti, Komunikace v týmu, Leadership, Asertivní telefonování, Umění péče o zákazníka a jiné. Všichni zaměstnanci prošli kurzy bez problémů a byli během realizace projektu úspěšně podpořeni. Projekt pomohl všem zaměstnancům získat větší sebevědomí při práci, zdokonalit se v některých oblastech, ve kterých si nebyli úplně jistí, a především po ukončení kurzů byla cílová skupina schopna přenést naučené poznatky do praxe a zlepšit kvalitu služeb, které naše společnost nabízí. Projekt během celé své realizace splnil veškeré cíle, které byly na začátku naplánovány a oproti předpokladu bylo podpořeno více osob, které se školení zúčastnily. Projekt byl po proškolení všech kurzů úspěšně ukončen.