Partneři: T-Mobile | JOYCE | PSISCO

Synchronizace, zálohování a archivace


Na základě prozkoumání požadavků zákazníka, navrhneme způsob jak optimálně řešit zálohování a archivaci dat. Synchronizace dat by z našeho pohledu měla být automaticky u každého serverového řešení. Zabraňuje tak kolapsu, který může nastat havárií harddisku. Nelze však nikdy zajistit 100% spolehlivost synchronizovaného serveru, proto jsou nutné i jeho zálohy, které se tvoří minimálně jednou denně.

Zálohování provádíme dnes téměř výhradně na externí diskové pole, které je umístěné pokud možno v jiné části budovy než samotný server zákazníka. Toto RAIDové pole je ve většině případech viditelné a čitelné pouze pro serverovou aplikaci, která zajišťuje zálohování. Dá se však nastavit i pro zálohování jednotlivých PC stanic. Preferujeme však práci s daty přímo na serveru, kde je menší riziko ztráty dat a vyšší míra zálohování.

Něco k výše uvedeným pojmům. Je totiž mezi nimi podstatný rozdíl.

archivace

Představuje především shromažďování informací pro případné pozdější použití. Počítáme při tom i s nasazením technologií pro rychlé vyhledávání a třídění výsledků. Pro práci s archivem pak bude nejdůležitější jeho uspořádání, dlouhodobá spolehlivost a vysoká trvanlivost.

zálohování

Pod tímto pojmem rozumíme „Vytváření bezpečnostní kopie dat nebo celého operačního systému tak, abychom mohli v případě havárie v některých součástech počítače obnovit stav, který existoval těsně před vznikem poruchy“.

synchronizace

Synchronizace dat má za úkol neustále udržovat přesné kopie zdrojových dat ve všech synchronizovaných úložištích. Používá se především pro servery a serverové uložiště. Zajišťuje v podstatě bezproblémový chod serveru při výpadku jednoho z disků.

Společnost SIDIT NET s.r.o. pro své zaměstnance připravila vzdělávací projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004332 a názvem Vzdělávání zaměstnanců SIDIT NET s.r.o, který se realizoval v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018. Cílem projektu bylo proškolení 9 osob – zaměstnanců společnosti, kdy se většinou jednalo o operátory callcentra. Během celého období byli tito zaměstnanci proškoleni v kurzech spadajících do měkkých a manažerských dovedností. Jednalo se především o kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a komunikaci se zákazníkem, zvýšení praktických dovedností pracovníků a růst nových manažerských dovedností. Mezi kurzy, které se realizovaly, patřil například Time management, Komunikační dovednosti, Komunikace v týmu, Leadership, Asertivní telefonování, Umění péče o zákazníka a jiné. Všichni zaměstnanci prošli kurzy bez problémů a byli během realizace projektu úspěšně podpořeni. Projekt pomohl všem zaměstnancům získat větší sebevědomí při práci, zdokonalit se v některých oblastech, ve kterých si nebyli úplně jistí, a především po ukončení kurzů byla cílová skupina schopna přenést naučené poznatky do praxe a zlepšit kvalitu služeb, které naše společnost nabízí. Projekt během celé své realizace splnil veškeré cíle, které byly na začátku naplánovány a oproti předpokladu bylo podpořeno více osob, které se školení zúčastnily. Projekt byl po proškolení všech kurzů úspěšně ukončen.