Partneři: T-Mobile | JOYCE | PSISCO

Tvorba aplikací na míru


Ne každá na trhu běžně dostupná aplikace může splňovat Vaše požadavky a nároky. V takovém případě je možné nechat si program ušít přímo na míru tak, aby přesně vyhovoval Vašim potřebám a zvyklostem.

Na základě Vašich konkrétních potřeb připravíme vysoce funkční, unikátní systémy, které zjednoduší Vaše vnitropodnikové aktivity, budou šetřit čas a především budou pomocníkem ve Vaší činnosti. Zefektivníme Vaše procesy, pomůžeme Vám s výběrem nejúčelnějšího řešení, ať už pracujete v jakémkoliv specifickém oboru činnosti.

Základem pro úspěšnou tvorbu aplikace, která bude přínosem pro její budoucí uživatele, je důkladná příprava. Na přípravu klademe vysoký důraz. Na základě této přípravy musíme pochopit jednotlivé procesy ve firmě, jejich návaznosti na sebe, jejich členění podle různých oprávnění a na straně druhé se snažíme vysvětlit, co všechno lze do systémů implementovat. Tím vznikná první úroveň zadání pro novou aplikaci. Při její tvorbě dochází na našem testovacím rozhraní k stálým konzultacím a úpravám do finální podoby.

Výhodou takto vytvořené aplikace bývá jejich možnost dalšího rozvoje. Vaše potřeby se neustále vyvíjí a s tím souvisí i upgrade těchto aplikací. Aplikace navrhujeme tak, aby jsme je mohli kdykoliv pozměňovat.

Společnost SIDIT NET s.r.o. pro své zaměstnance připravila vzdělávací projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004332 a názvem Vzdělávání zaměstnanců SIDIT NET s.r.o, který se realizoval v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018. Cílem projektu bylo proškolení 9 osob – zaměstnanců společnosti, kdy se většinou jednalo o operátory callcentra. Během celého období byli tito zaměstnanci proškoleni v kurzech spadajících do měkkých a manažerských dovedností. Jednalo se především o kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a komunikaci se zákazníkem, zvýšení praktických dovedností pracovníků a růst nových manažerských dovedností. Mezi kurzy, které se realizovaly, patřil například Time management, Komunikační dovednosti, Komunikace v týmu, Leadership, Asertivní telefonování, Umění péče o zákazníka a jiné. Všichni zaměstnanci prošli kurzy bez problémů a byli během realizace projektu úspěšně podpořeni. Projekt pomohl všem zaměstnancům získat větší sebevědomí při práci, zdokonalit se v některých oblastech, ve kterých si nebyli úplně jistí, a především po ukončení kurzů byla cílová skupina schopna přenést naučené poznatky do praxe a zlepšit kvalitu služeb, které naše společnost nabízí. Projekt během celé své realizace splnil veškeré cíle, které byly na začátku naplánovány a oproti předpokladu bylo podpořeno více osob, které se školení zúčastnily. Projekt byl po proškolení všech kurzů úspěšně ukončen.